Uppdatering: Tack för besöket. Sedan mars 2017 har jag avvecklat firman då jag inte längre har tid till följd av heltidsarbete.
Chalmers Studentkår – Valbilaga till kårfullmäktigevalet

Inför kårfullmäktigevalet på Chalmers Studentkår tas det varje år fram en valbilaga där alla kandidater presenteras, en på svenska och en på engelska. Då kandideringstiden är väldigt nära tiden för tryckning krävdes det att information koordinerades rätt och att den färdigställdes fort.

Bilagan hade en enkel och tydlig design för att förenkla när teknologerna skulle gå till val. Personporträtten tilläts ta stor plats för att göra en annars svårläst bilaga mer lättillgänglig och tilltalande. Några av de dryga 60 sidorna går att se här till vänster.

Marie Wickberg – Valmaterial

Inför riksdagsvalet 2010 behövde Marie valmaterial. För hennes kampanj producerades allt från foldrar till affischer och flygblad, och layouten var både stilren och uttrycksfull.

Färgskalan som valdes var ljus och vårlig, och framhävde porträttbilderna. Marie gjorde även praktik på vanliga ungdomsarbetsplatser, och för detta producerades affischer som anspelades på den kända ” We Can Do It”- planschen.

Kampanjmaterial – Marie Wickberg

Som ung tjej och politiker ville Marie ha en  kampanj som speglade hennes energi och engagemang. Materialet bestod av folders, pins, vykort, t-shirts och flera olika planscher. Materialet gjordes i olika format och layout för att tilltala olika grupper. Exempelvis utformades en plansch för att locka uppmärksamhet hos studenter på skolor, medan annat skulle tilltala en äldre publik på torgmöten.

Marie hade även en välbesökt blogg, som hade samma design som övrigt material.

Tack vare sitt engagemang, och till viss del sitt material, lyckades Marie få över 6000 kryss i valet till Europaparlamentet.

Lars Nyborg – Valmaterial
Lars Nyborg - foldrar

Lars Nyborg kandiderade 2006 till riksdagen och behövde valmaterial som både var informativt och lockade till intresse. För att marknadsföra honom tog vi fram foldrar, flygblad och visitkort. Foldrarna hade en enkel men personlig layout som gick i grönt med stora porträttbilder, och resultatet kan ni se här till vänster.