Uppdatering: Tack för besöket. Sedan mars 2017 har jag avvecklat firman då jag inte längre har tid till följd av heltidsarbete.
Johan Pettersson – Ny bloggdesign
Johan Pettersson - Bloggtema

Johan Pettersson ville under våren 2010 få en ny design på sin Blogger-blogg.

Då Johan är journalist lät jag hans sida låna det temat och lät både bilder vara inspirerade av papper och penna. Likaså har Courier New används som typsnitt på rubriker och en del övrig text i temat.

Rickard Nordin – Riksdagskandidat
Rickard Nordin - Blogger-mall

I valet 2010 kandiderade Rickard Nordin till riksdagen och kontaktade mig då för att få en mer personlig blogg. Rickard under kampanjen även förbundsstyrelseledamot i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF).

Med ett ganska vektoriserat tema och klara färger i gröna nyaser blev mallen något som väl matchade Rickards kampanj och även CUF:s attityd i valrörelsen – ungdomligt, vasst och lite upproriskt.

Marie Wickberg – Blogtema Riksdagsvalet 2010

Marie Wickberg stod som andra namn på riksdagslistan för Centerpartiet i Värmland inför riksdagsvalet 2010. Under våren samma år arbetades det fram material inför valet och däribland gjordes denna bloggdesign. Bloggen skulle ha vissa gemensamma drag med den tidigare bloggen, men ha en mer ungdomlig och fräsch approach, liksom ha en färgskala som mer överensstämde med partiets rikskampanj.

Resultatet ser ni här till vänster och det återspeglar på många sätt Maries energi. Vi passade också på att väva in budskap från valkampanjen i ett script som visar olika citat i headern och som byts med mjuka övergångar.

Värmländska Akademien – Värmländska Kulturencyklopedien
Värmländska Kulturencyklopedien

Värmländska Akademien kontakta mig under slutet av sommaren 2009 för att diskutera en idé de hade arbetat med för en värmländsk kulturencyklopedi. En kort tid tidigare hade en webbutvecklare de arbetat med backat ur projektet och nu var de tvungna att hitta någon som på kort tid kunde göra en demonstration till bokmässan i Göteborg, samt sköta den tekniska presentationen av denna på mässan. Efter ett möte där vi rådgjorde om olika alternativ presenterade jag ett förslag på att skapa encyklopedien i form av en Wiki.

Den närmaste veckan arbetade jag med strukturen och installerade wiki:n samt fyllde denna med exempelinformation från olika medlemmar i akademien. Två veckor senare gjordes ett par demonstrationer på bokmässan i Göteborg.

Ytterligare en presentation gjordes vid den värmländska bokmässan i Karlstad där jag och en av akademiens medlemmar presenterade wiki:n. Efter denna presentation har jag i skrivande stund int varit direkt inblandad i projektet längre.

Värmländska Författarsällskapet
Hemsida - Värmländska Författarsällskapet

Sommaren 2009 beställde Värmländska författarsällskapet, i samarbete med Region Värmland, en ny hemsida. Önskemålen var ganska precisa gällande möjlighet att lägga till undersidor och kategorier för att senare kunna ta över en databas-tjänst som nu tillhandahålls av Region Värmland. Valet av CMS blev därför Joomla och en mall för detta skapades. Resultatet kan återses här till vänster.

Även om sidans layout var enkel och ren så kan man finna små personliga detaljer, exempelvis att bläckdroppen från pennan i hörnet formar konturerna av Värmland, vilket ger hemsidan en egen charm.

Arbetet färdigställdes redan ett par veckor senare, men på grund av andra orsaker så har sidan inte i skrivande stund publicerats än.

Helene Törnqvist – Kommunfullmäktigeledamot
Blogspot-tema för kommunfullmäktigeledamoten Helen Törnqvist

Ett år före riksdagsvalet kontaktade Helene Törnqvist mig och beställde ett nytt tema till sin blogger-blogg. Temat skulle ha ett tydligt intryck av Helenes hemort, Stockholm, liksom en tydlig Centerparti-prägel.

Den gröna bakgrundsfärgen blev därför naturlig, men även en stadsmiljö för att visa på hennes engagemang för storstadsfrågor. Detta resulterade i bloggmallen till vänster, där foto-grundmaterialet är taget av Fredrik Posse.

Kampanjmaterial – Marie Wickberg

Som ung tjej och politiker ville Marie ha en  kampanj som speglade hennes energi och engagemang. Materialet bestod av folders, pins, vykort, t-shirts och flera olika planscher. Materialet gjordes i olika format och layout för att tilltala olika grupper. Exempelvis utformades en plansch för att locka uppmärksamhet hos studenter på skolor, medan annat skulle tilltala en äldre publik på torgmöten.

Marie hade även en välbesökt blogg, som hade samma design som övrigt material.

Tack vare sitt engagemang, och till viss del sitt material, lyckades Marie få över 6000 kryss i valet till Europaparlamentet.

Nätverket Systerskap – Festival för Systerskap
Hemsida för Systerskapsfestivalen 2007

Nätverket Systerskap har arrangerat Festival för Systerskap sedan 2004 och tog 2008 fram en ny grafisk profil i samarbete med en reklamfirma i Karlstad. Utifrån denna profil hjälpte jag dem att skapa det årets festivalhemsida, som visar den glädje och sprudlande som bara en festival med ett viktigt budskap kan ha!

Statyn av Sola i Karlstad var en tacksam symbol att arbeta med, och den lyftes fram med en ljusram. Till vänster kan man se en del av festivalens sida, med dagsprogram och arrangörsinformation.

Annika Qarlsson – Riksdagsledamot
WordPress-mall för Riksdagsledamoten Annika Qarlsson

Riksdagsledamoten och ordförande för Centerkvinnorna, Annika Qarlsson, behövde en ny mall till sin blogg. Denna WordPressmall togs fram enligt önskemål och resultatet visas till vänster.

Lars Nyborg – Valmaterial
Lars Nyborg - foldrar

Lars Nyborg kandiderade 2006 till riksdagen och behövde valmaterial som både var informativt och lockade till intresse. För att marknadsföra honom tog vi fram foldrar, flygblad och visitkort. Foldrarna hade en enkel men personlig layout som gick i grönt med stora porträttbilder, och resultatet kan ni se här till vänster.