Uppdatering: Tack för besöket. Sedan mars 2017 har jag avvecklat firman då jag inte längre har tid till följd av heltidsarbete.
Chalmers Studentkår – Valbilaga till kårfullmäktigevalet

Inför kårfullmäktigevalet på Chalmers Studentkår tas det varje år fram en valbilaga där alla kandidater presenteras, en på svenska och en på engelska. Då kandideringstiden är väldigt nära tiden för tryckning krävdes det att information koordinerades rätt och att den färdigställdes fort.

Bilagan hade en enkel och tydlig design för att förenkla när teknologerna skulle gå till val. Personporträtten tilläts ta stor plats för att göra en annars svårläst bilaga mer lättillgänglig och tilltalande. Några av de dryga 60 sidorna går att se här till vänster.