Uppdatering: Tack för besöket. Sedan mars 2017 har jag avvecklat firman då jag inte längre har tid till följd av heltidsarbete.
Värmländska Akademien – Värmländska Kulturencyklopedien
Värmländska Kulturencyklopedien

Värmländska Akademien kontakta mig under slutet av sommaren 2009 för att diskutera en idé de hade arbetat med för en värmländsk kulturencyklopedi. En kort tid tidigare hade en webbutvecklare de arbetat med backat ur projektet och nu var de tvungna att hitta någon som på kort tid kunde göra en demonstration till bokmässan i Göteborg, samt sköta den tekniska presentationen av denna på mässan. Efter ett möte där vi rådgjorde om olika alternativ presenterade jag ett förslag på att skapa encyklopedien i form av en Wiki.

Den närmaste veckan arbetade jag med strukturen och installerade wiki:n samt fyllde denna med exempelinformation från olika medlemmar i akademien. Två veckor senare gjordes ett par demonstrationer på bokmässan i Göteborg.

Ytterligare en presentation gjordes vid den värmländska bokmässan i Karlstad där jag och en av akademiens medlemmar presenterade wiki:n. Efter denna presentation har jag i skrivande stund int varit direkt inblandad i projektet längre.